Det blev ett konkurrenskraftsavtal

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 06.06.2016

Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna lyckades förhandla fram ett konkurrenskraftsavtal. Tanken med avtalet är att det ska göra Finlands konkurrenskraft bättre och att staten ska få in mera skatter och att fler finländare ska få arbete.

Avtalet godkänns slutligen den 10 juni. Då ska Metallförbundets fullmäktigemöte godkänna avtalet.

Konkurrenskraftsavtalet ska skapa nya arbetsplatser i Finland. Man tänker sig att det blir flera arbetsplatser när priset på arbete sjunker.

När priset på arbete sjunker blir Finlands konkurrenskraft också bättre. Man tror att också exportindustrin ska ha nytta av avtalet. Regeringen har lovat sänka arbetstagarnas skatt om man får ett avtal.

Statsminister Juha Sipilä är nöjd med att avtalet nu kommer till.

– Det här är ett historiskt avtal, sade Sipilä i fredags.

Enligt avtalet ökar arbetstagarnas arbetstid med 24 timmar per år. Arbetstagarna inom den offentliga sektorn förlorar dessutom 30 procent av semesterpenningen. Lönerna stiger inte.

Konkurrenskraftsavtalet är ett avtal om löner och andra arbetsvillkor som har gjorts upp av arbetsmarknadsorganisationerna FFC, STTK, Akava, Finlands näringsliv och Kommunarbetsgivarna. Konkurrenskraftsavtalet är en fortsättning på samhällsfördraget som regeringen jobbade med redan tidigare.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)