Det blev inget samhällsfördrag

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 26.08.2015

Det samhällsfördrag som statsminister Juha Sipilä utarbetat blir inte av.

De parter som har deltagit i diskussionen, regeringen och löntagarogranisationerna, är av olika åsikt då det gäller fördraget.

Regeringen ville höja konkurrenskraften med fem procent. Det här skulle ske genom att bland annat öka arbetstiden med hundra timmar i året. Den största löntagarorganisationen FFC gick inte med på regeringens krav.

Samhällsfördraget skulle öka konkurrenskraften och sysselsättningen inom industrin. I fördraget fanns förslag på att förkorta semestrarna.

Statsminister Sipilä sade till FNB att han inte vill anklaga någon för att fördraget inte blev av.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)