Det blir dyrare att bo

Text: Lätta bladet, källor HS, Yle, Kela
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.09.2022

Boendeutgifterna ökar kraftigt i år. I medeltal ökar boendeutgifterna med 16 procent år 2022 jämfört med år 2021.

Till boendeutgifter räknas vattenavgifter, uppvärmningskostnader, hyreskostnader och låneräntor. Största orsaken till högre boendekostnader är att energin blivit så dyr.

Mest ökar kostnaderna för egnahemshus med oljeuppvärmning eller eluppvärmning. Minsta ökningen sker för höghuslägenheter som värms med fjärrvärme.

Priset för fjärrvärme har inte ökat lika mycket som priset för olja och el.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)