Det blir friare att välja namn

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 10.05.2017

Snart kan finländare ha fyra förnamn och två efternamn.

Namnlagen ändras. Namnlagen bestämmer hurdana för- och efternamn finländare kan ha. Justitieministeriet föreslår  ändringar i lagen. Det skulle ge flera alternativ när man väljer namn.

Arbetsgruppen föreslår att man får ha högst fyra förnamn. I dag får man ge barn i Finland högst tre förnamn. Förnamnen behöver inte vara finska eller svenska, de kan också vara till exempel ryska, turkiska eller arabiska förnamn.

– Den nuvarande namnlagen är inte bra, den borde ändras. Till exempel invandrare kan ha många förnamn, säger arabiska Shadi Hatem. Själv har han ändå bara ett förnamn.

Flera efternamn Arbetsgruppen föreslår att man får göra olika kombinationer av två efternamn. Ett barn kunde få både sin mammas och sin pappas efternamn.

Ett barn kunde till exempel heta Matti Timo Juha Kari Virtanen Korhonen. Där är fyra förnamn och både mammans och pappans efternamn.

Bägge makarna kunde ta dubbelnamn. De kunde till exempel heta Virtanen Korhonen eller Korhonen Virtanen. Man får själv bestämma ordningen på namnen.

I dag kan bara den ena maken ta dubbelnamn. Ofta är det kvinnan som väljer dubbelnamn. Enligt förslaget kunde sambor ta gemensamt efternamn om de har bott ihop i minst fem år.

Arbetsgruppen föreslår en del förändringar eftersom mängden internationella familjer och sambofamiljer växer. Föräldrar ger sina barn allt ovanligare namn. Lagändringen gör detta enklare.

Källor HS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)