Det föds allt färre barn i Finland

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.10.2019

Förra veckan kom Statistikcentralen med sin nya befolkningsprognos. Enligt prognosen minskar antalet finländare.

Barnafödandet i Finland har minskat redan en längre tid. Den nya befolkningsprognosen visar ändå att minskningen är större och snabbare än man har förväntat sig.

En prognos är en uträkning över hur det blir om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu. Prognosen om barnafödandet säger att det om 15 år kommer att dö flera människor än det föds barn i Finland. Det här betyder att invånarna i Finland blir fler bara om fler människor flyttar hit.

Barnafödandet har minskat också i övriga Norden och i Europa. Minskningen är ändå större och snabbare hos oss. Enligt den nya prognosen föder varje kvinna i medeltal bara 1,35 barn. Det här leder till att folkmängden börjar minska.

År 2010 föddes det 61 000 barn och år 2018 bara 47 600 barn. Det är en stor minskning, hela 13 400 färre barn.

Åldersstrukturen ett problem

– Folkmängden kan vara stor eller liten i ett land, det behöver inte vara ett problem. Men åldersstrukturen är en sak som kan bli ett problem. Om mängden unga minskar och mängden gamla ökar blir det svårt. Då är det allt färre som jobbar och betalar skatt. Det här säger Markus Rapo på Statistikcentralen.

Man vet inte riktigt varför barnafödandet minskar så mycket. Esa Iivonen på Mannerheims barnskyddsförbund säger det finns flera orsaker. En orsak kan vara att trygghetskänslan i världen har minskat. Många funderar om de alls vågar skaffa barn i dagens otrygga värld.

En annan sak är att unga människor upplever att de måste prestera mycket redan i skolan och i studierna. Många blir utmattade och deprimerade. Då finns det inte kraft för några barn.

Källor HS, MTV3

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)