Det går dåligt i skolan för invandrarelever

Text: källa VTV
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 26.08.2015

Unga med invandrarbakgrund har ofta svaga betyg i skolan.

Det går inte så mycket bättre för andra generationens invandrare i skolorna. I Finland är det större skillnader på de olika befolkningsgrupperna än i resten av Europa.

Ett fungerande skolsystem och olika sätt att beakta specialbehov är de effektivaste sätten att få unga invandrare att anpassa sig till samhället. Forskningsresultat visar att det finska samhället inte lyckas erbjuda lika möjligheter åt alla skolelever.

De unga invandranas dåliga betyg  beror inte på att de inte vill gå i skola. Ofta har invandrarunga en bättre intställning till skolgång än den övriga befolkningen. Omkring 5,6 procent av eleverna i de finska skolorna har ett annat modersmål än finska och svenska.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)