Det här är nytt år 2022

Text: Betty Marschan, källor vero.fi, kela.fi, Iltalehti, intermin.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 04.01.2022

Nu har vi inlett ett nytt år. Vid årsskiftet skedde många förändringar. Några varor blev dyrare och några blev faktiskt billigare. Beskattningen och FPA-förmånerna har också delvis förnyats.

Från och med 1 januari 2022 har en del kostnader och pris förändrats. Också skatten har ändrats på några varor och tjänster.

Förändringar i priser på varor

 • Tobak och cigaretter har blivit dyrare. En ask cigaretter kostar ungefär 50 cent mera nu än förra året
 • Priset för lättöl har stigit lite. Det gäller öl med en volymprocent på 0,6 – 2,8 alkohol. Priset stiger  lite för att skatten har höjts.
 • Hemtest för coronavirus har blivit billigare. Vid årsskiftet togs moms-skatten bort från hemtest.
 • Priset för ett nytt pass har sjunkit från 58 euro till 50 euro, då man anhåller om pass på en polisstation. Att elektroniskt ansöka om pass kostar fortfarande 44 euro.

FPA-förmåner

 • Familjeförmånerna ökar. Till exempel specialvårdspenningen och föräldrapenningen är litet större i år än förra året.
 • Studerande får förtjäna mera i år utan att förlora sitt studiestöd. En studerande får jobba för nästan 16 000 euro och ändå ha kvar sitt studiestöd.
 • Utkomststödets grunddel ökar med 10 euro till 514 euro för ensamboende.
 • Sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen höjs med ungefär 60 cent per dag.
 • FPA-taxi kan beställas via ett nytt telefonnumer. Här finns mera information om hur du beställer FPA-taxi och de nya telefonnumren: https://www.kela.fi/web/sv/sa-har-bestaller-du-taxi
 • TAITO-rehabiliteringen har startat. TAITO-rehabiliteringen ska bland annat stödja personer med funktionsnedsättning att komma in i arbetslivet eller börja studera.
 • Handikappbidraget är litet större i år än i fjol. Också vårdbidraget för pensionstagare har ökat.

Beskattning

 • Hushållsavdraget för hushållsarbete, omsorgsarbete och vårdarbete höjs. Det betyder att man kan dra av en större del av kostnaderna för hjälp i hemmet. År 2022 får man dra av 60% av kostnaderna för vårdarbete och hushållsarbete.
 • Resekostnadsersättningarna höjs lite. Heldagstraktamentet i Finland år 2022 är 45 euro och kilometerersättningen 46 cent per kilometer.
 • Lönebeskattningen lättar lite i alla skattegrupper. Det betyder att det blir lite mera pengar kvar i handen av lönen efter skatt år 2022.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)