Digitalt identitetsbevis kan börja användas 2023

Text: Anna Vasala, källa Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Foto: Anna Vasala, Kaisa Pitkälä
Artikel publicerad: 28.10.2022

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata jobbar nu tillsammans med polisen. Man jobbar med att skapa ett digitalt identitetsbevis. Också olika slags användare är med i arbetet.

Detta digitala identitetsbevis ska fungera både i smarttelefoner och i surfplattor. Man ska kunna använda digitalt-id till exempel vid kassan i butiken. Man kan också använda detta digitala-id på webben där man annars borde använda bankkoder.

Idag identifierar man sig vanligen med bankkoder på olika webbtjänster. Men alla människor har inte bankkoder. Ett digitalt identitetsbevis förbättrar därför jämlikheten. Det gör det möjligt för alla människor att utnyttja olika slags service.

Man kan använda ett digitalt identitetsbevis både på webben och när man går någonstans för att uträtta ärenden.

Digitalt id fungerar på en mobilapparat eller en i en kodläsare

I framtiden kan du börja använda ett digitalt identitetsbevis om du har ett finskt pass eller identitetskort som är i kraft. Det är polisen som beviljar digitala identitetsbevis. Ett sådant digtalt-id duger ännu inte för resor till andra länder.

Det digitala identitetsbeviset är en applikation som man kan ladda ner gratis till sin telefon eller surfplatta. Du ska kunna börja använda det digitala id-beviset också fast du inte har en smarttelefon.

– Vi utvecklar en kodläsningsapparat som ska fungera när man uträttar ärenden på webben. Den här apparaten ska människor utan smarttelefon kunna använda, säger Marika Tähti. Hon är serviceutvecklare på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Serviceutvecklare Marika Tähti visar för testanvändarna Eetu Kangas och Rauno hur det digitala id-beviset fungerar.

Användare testar identitetsbeviset

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vill att den nya applikationen ska vara pålitlig och enkel att använda. Därför har man också användare med i utvecklingsarbetet. Hittills har över 200 personer med olika behov och förmågor varit med i arbetet. De testar och applikationen och berättar vad de anser om den.

– Vi har med gamla människor och människor med särskilda behov. Det ska finnas en testversion också för blinda och för dövblinda. Om människor från specialgrupper klarar av att använda applikationen är den troligen lätt att använda för alla, säger Marika Tähti.

Användaren har makt över sina uppgifter

Den som använder ett digitalt identitetsbevis kan påverka vilka uppgifter applikationen visar. Det här är en bra sak. Användarens namn och personnummer syns bara när de behövs. Om man i kassan i butiken till exempel ska bevisa sin ålder så visar applikationen bara de uppgifter som behövs.

Det digitala identitetsbeviset ska ännu godkännas av riksdagen. Det är meningen att det digitala identitetsbeviset ska börja användas år 2023.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)