Elen är nu dyr

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 13.10.2021

Elpriserna har stigit i år. Enligt experter kan elpriset stiga ytterligare på vintern.

Elpriset varierar nu mycket mer än tidigare. Elpriset har stigit. Priset på nya elavtal kan vara upp till 45 procent dyrare än på gamla avtal.

En orsak till det högre elpriset är den torra sommaren. Det har funnits mindre vatten i vattendragen som vattenkraftverken använder. Dessutom har fossila bränslen som olja, kol och naturgas blivit dyrare.

Svår situation i flera länder

Det är brist på energi i hela världen. Till exempel Indiens situation är allvarlig. Indien är beroende av kolkraft. Nu är lagren med kol nästan tomma.

I Storbritannien är det brist på bilbränsle. Det har varit långa köer till bensinstationerna i Storbritannien under hösten.

I Tyskland har elpriset stigit mycket. Tyskland är Europas största land. När elpriset stiger kraftigt i Tyskland påverkar det alla andra länder i Europa, också Finland.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)