Elpriset kan variera mycket

Text: Maria Österlund, källor Helen, HS
Foto: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa
Artikel publicerad: 15.02.2024

Priset på electricitet, alltså el, varierar. Att skillnaden i pris är stor kan vara ett problem både för vanliga människor och för företag.

Elpriserna varierar enligt utbud och efterfrågan. När det finns mycket elenergi är priset lägre och när
det är stor efterfrågan på el blir priset högre.

Att det finns mera eller mindre el beror på att el produceras på olika sätt. Det finns numera många vindkraftverk i Finland. När det blåser lämpligt producerar vindkraftverken mycket el.

Finland har också kärnkraftverk. När de fungerar bra producerar de mycket el.

Det är svårt att lagra större mängder el. Därför borde det alltid produceras lika mycket el som det används. Men det är inte alltid lätt att hålla balansen. På vintern när det är kallt är det ofta vindstilla.
Då producerar inte vindkraftverken någon el. Det är ett problem eftersom det då behövs mycket el
till uppvärmning.

Finland kan köpa el från sina grannländer när det behövs. Men det händer också att myndigheterna ibland uppmanar oss att spara el när man är rädd för att det kan bli brist på el.

Olika elavtal

En del människor har elavtal som kallas börsel. Då varierar elpriset från timme till timme.

Om man har ett sådant elavtal lönar det sig att följa noga med elpriset. Det är klokt att försöka spara el när priset är som högst. Man kan ha en app i telefonen som visar elpriset.

Det finns också elavtal med fast pris. Den som har ett sådant avtal betalar alltid lika mycket för sin el så länge avtalet är i kraft.

Också för företag kan det vara besvärligt när elpriset plötsligt blir mycket högt. Till exempel företag som odlar grönsaker i växthus kan få problem. De kan inte sluta värma växthuset för då dör växterna. Men elen kostar så mycket att företaget går på förlust.

Nu säger många att man borde förnya elmarknaden. Elpriserna borde inte få variera hur mycket som helst.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)