Elräkningen blir dyrare

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.02.2016

Elbolaget Caruna meddelade att man höjer priset för elöverföring kraftigt.

Det blev mycket rabalder när nyheten om prishöjningen kom. Caruna är Finlands största eldistributör så prishöjningen berör många. Särskilt i många egnahemshus kan elräkningarna bli mycket dyrare i vår.

Uppståndelsen berodde också på att finska staten hade sålt eldistributionsbolaget till ett privat utländskt bolag. Många kritiserade den förra regeringens politiker för att de hade sålt elbolaget.

Caruna har inte tagit tillbaka prisförhöjningarna. Enligt bolaget är de nödvändiga eftersom finska staten kräver många dyra ombyggnader av elnätet. Ombyggnaderna ska göra att det inte blir så många strömavbrott i framtiden.

Ungefär en tredjedel av elräkningen  består av överföringsavgifter. Den summan kan inte konsumenten själv påverka.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)