Elsparkcyklarna har tagits fram efter vintern

Text: Betty Marschan, källor Yle, BBC, HBL, Voi
Foto: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa, Voi
Artikel publicerad: 04.04.2023

När snön smultit kommer de populära elsparkcyklarna fram. I år ska städerna ha fler parkeringsplatser för elsparkcyklar. Det ska också bli strängare fartbegränsningar för åkare.

I Åbo kan man redan se elsparkcyklar på gatorna. Åbo är den första staden i Finland som tagit fram elsparkcyklarna efter vintern. Småningom dyker elsparkcyklarna upp också i andra städer i Finland.

Det finns många företag som hyr ut elsparkcyklar. Men de som åker elsparkcykel måste följa stadens regler. Många städer vill ha bättre kontroll över hur människor använder elsparkcyklar.

Fler parkeringsplatser och fartbegränsningar

Det behövs tillräckligt med parkeringsplatser för elsparkcyklar. Elsparkcyklarna får inte ligga och skräpa på gator och trottoarer.

– Vi vill att åkaren tar ett foto på var elsparkcykeln är parkerad när man åkt färdigt. Fotot ska sedan skickas via mobiltelefonen till oss som hyrt ut elsparkcykeln, berättar Max Thelen som är verksamhetschef på Voi. Voi är ett företag som hyr ut elsparkcyklar i bland annat Åbo.

– Vi har ett bra samarbete med Åbo stad. Staden har till exempel bett oss ha fler områden med fartbegränsningar. Vi programmerar elsparkcyklarna så att de inte kör för snabbt. På helgnätter mellan midnatt och klockan 5 på morgonen får maxhastigheten vara 15 kilometer i timmen, berättar Thelen.

Inte cykla berusad

Elsparkcyklarna har blivit mycket populära. För att hindra olyckor föreslår Kommunikationsministeriet en promillegräns på 0,5 promille. Ministeriet vill ge poliser rätt att stoppa personer som misstänks använda elsparkcykel berusad.

Kommunikationsministeriet föreslår också ett parkeringsförbud av elsparkcyklar på trottoarer och cykelvägar.

Förbjuds i Paris

Frankrikes huvudstad Paris förbjuder uthyrning av elsparkcyklar. Parisborna röstade i mars om elsparkcyklar i staden. De flesta invånarna i Paris röstade för ett förbud.

Det har hänt många olyckor med elsparkcyklar i Paris. Många åkare använder inte hjälm. Också många som hyr elsparkcykel är väldigt unga . Det har varit möjligt för barn från 12 år uppåt att hyra elsparkcykel i Paris.

Elsparkcyklar ligger ofta kvar i parker och torg. Människor ids inte parkera dem på parkeringsplatser.

Från och med den första september 2023 är det förbjudet att hyra elsparkcyklar i Paris.

En elsparkcykel kallas ofta i Sverige för elscooter. Det är bra att använda hjälm när man rör sig i trafiken med en elsparkcykel.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)