En del barn har svårt i skolan

Text: Maria Österlund, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 16.02.2023

En undersökning visar att en del skolbarn har svårt att skriva. Särskilt en del pojkar från invandrarfamiljer har svårigheter.

Nationella centret för utbildnings-utvärdering har undersökt hur barn i lågstadiet klarar sig i skolan.

Det finns stora skillnader. En del barn klarar sig bra, andra har det svårare.

De som undersökte tittade på hur eleverna i klass 3 klarar av att läsa, skriva och räkna. Det kom fram att en del elever som kommer från invandrarfamiljer har svårigheter. De här eleverna har inte svenska eller finska som modersmål. De talar något annat språk hemma och lär sig finska eller svenska först i skolan. Det här kan göra att det går långsammare för barnen att lära sig i skolan.

Särskilt pojkar från invandrar-familjer har svårigheter, flickorna klarar sig bättre.

Undervisningsminister Li Andersson säger att Finland måste satsa mera pengar på att invandrarbarnen lär sig finska eller svenska. De barn som har svårigheter måste få mera stöd i skolan.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen säger att det är särskilt viktigt att barn från invandrarfamiljer får börja i dagvård där det talas finska eller svenska redan som treåringar. Barn kan lätt lära sig många språk om de får höra och använda språket.

I en del skolor klarar sig de flesta eleverna bra, medan det finns skolor där många elever har problem.

En orsak kan vara språkliga problem. Det finns skolor i Helsingfors där bara en eller två elever i klassen har finska eller svenska som modersmål. Det här leder till att många skolbarn hör finska eller svenska bara på lektionerna. Med sina kompisar talar barnen något annat språk.

Li Andersson önskar att bostadsområden och skolor ska vara mera blandade. Då skulle också invandrarbarn ha flera kompisar som talar finska eller svenska och ha lättare att lära sig landets språk.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)