En stor del av de asylsökande får ett nej

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 03.02.2016

Över hälften av de asylsökande får ett negativt asylbeslut.

Hela 62 procent av de asylsökande får ett nekande beslut, de får alltså inte stanna i Finland. Det är  särskilt personer som kommer från Albanien som får ett nej. Inte en enda alban fick asyl i Finland i fjol.

Av de irakiska asylsökande fick 85 procent ett positivt beslut. Enligt Inrikesministeriet är linjen nu strängare.

Det kom fler asylsökande till Finland i fjol än någonsin förut. 32 000 människor sökte asyl i Finland. Det var tio gånger fler än ett år tidigare.

Det kom 15 gånger fler ensamkommande minderåriga flyktingbarn. Största delen av de minderåriga asylsökande kom från Afghanistan.

Det kom mest asylsökande från Irak, Afghanistan, Somalia, Syrien och Albanien.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)