Esbo utbildar arbetslösa till kodare

Text: Ella Airaksinen
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.06.2019

Esbo stad utbildar 40 kodare. Till utbildningen antogs arbetslösa personer som var över 25 år gamla. De här personerna måste ändå kunna kodningens grunder.

Esbo stad erbjuder utbildning till 40 arbetslösa arbetssökande. Man valde människor som har erfarenhet från it-branschen, som alltså kan datateknik. Tanken är de här personerna ska lära sig nya saker och sedan få jobb.

Till den här utbildningen tog man också människor som har flyttat till Finland från andra länder. Man behöver inte kunna finska eftersom studiespråket är engelska.

Studierna började i april. Utbildningen räcker i tre månader. Efter det ska de studerande praktisera i tre månader. De kan kanske bli anställda i det företag där de har praktiserat.

En kodare har en dator som arbetsredskap. Han eller hon skapar en kod som styr hur dataprogram eller appar fungerar.

Källa Taloussanomat

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)