Ett finländskt namn underlättar när man söker jobb

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 29.10.2019

Invandrare diskrimineras fortfarande när de söker jobb. Om den som söker jobb har ett finländskt namn kommer han lättare till en arbetsintervju än om han har ett utländskt namn.

Aklaq Ahmad är sociologisk forskare. Han har undersökt hur ett utländskt namn påverkar när man söker jobb i Finland. Ahmad gjorde undersökningen vid Helsingfors universitet.

Ahmad skickade 5 000 öppna arbetsansökningar till olika arbetsplatser. I ansökningarna använde han finländska, engelska, ryska, irakiska och somaliska namn.

Ahmad skickade ansökningarna till arbetsplatser där man betalar ganska låg lön. Det var ansökningar till jobb på restauranger, i butiker och på kontor, jobb som städare och inom kundservice.

Ahmad hittade på olika arbetssökande som var lika bra. De hade samma utbildning och lika mycket arbetserfarenhet. Han skrev att de alla talade bra finska.

Trots det här var det de arbetssökande med finländska namn som oftast blev kallade till arbetsintervju. Också ansökningarna med engelska och ryska namn fick många positiva svar. De som hade irakiska och somaliska namn kallades inte så ofta till intervju.

Ansökningar utan namn

Ahmad berättar i en intervju för Yle att han är överraskad av de stora skillnaderna.

– Jag trodde inte att den arbetssökandes bakgrund är en så viktig faktor. Jag trodde att det här skulle ha blivit bättre på 20 år, men det har det inte, säger Ahmad.

Ahmad flyttade till Finland från Pakistan för 20 år sedan. Han hade då mycket svårt att få arbete i Finland.

Ahmad föreslår att man kunde skicka arbetsansökningar där den arbetssökande inte nämner sitt namn, ålder eller kön. Några städer, butiker inom S-gruppen och Justitieministeriet har gjort försök med sådana namnlösa ansökningar.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)