EU vill minska användningen av plast

Text: Leealaura Leskelä källor: Hbl, MTV3
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 23.04.2014

EU-parlamentet bestämde i förra veckan att minska på plastavfallet. Fram till år 2017 måste EU-länderna minska på användningen av plastpåsar med hälften.

EU-parlamentet beslöt också att plastkassarna inte får vara gratis i matbutikerna. I Finland och i de andra nordiska länderna kostar plastkassarna redan, men i en del av EU-länderna erbjuder affärerna plastkassar gratis.

Plastpåsarna är ett stort milj problem. Efter användningen hamnar mycket plastavfall i havet på olika håll i världen. I havet äts plasten av fiskar och andra vattendjur. Till slut äter människor fisken som har ätit plast, och får därför också själva i sig plastavfall.

Finlands stränder skräpiga Ny forskning visar att Finlands stränder hör till Östersjöns mest nedsmutsade. Det finns särskilt mycket plastavfall på stränderna. En stor del av skräpet är byggnadsavfall.

Det finns mycket mera skräp på de finländska stränderna, än på stränderna i Estland, Lettland eller Sverige. Speciellt stränderna kring Helsingfors är fulla av skräp.

En orsak till de skräpiga stränderna kan vara finländarnas inställning till nedskräpning. Vi använder mycket engångsgrejer i Finland. Efter användningen slänger många sakerna i naturen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)