Få asylsökande kom till Finland i år

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.11.2019

Antalet asylsökande som kommer till Finland har sjunkit.

I år har det kommit ganska få asylsökande till Finland. Migrationsverket Migri uppskattar att det i år kommer minst asylsökande till Finland på tio år.

Fram till mitten av september hade det lämnats in 1 750 asylansökningar till Finland.

Det finns ungefär 9 000 asylsökande i Finland. Knappt hälften av de asylansökande bor på olika mottagningscenter.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)