Familjeledigheten förnyas

Text: Betty Marschan, källor Yle, IL, Fpa
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 23.09.2022

Familjeledighetsreformen trädde i kraft den 1 augusti. Den nya lagen ska öka jämställdheten och bland annat uppmuntra föräldrarna att vara lika mycket hemma med barnet.

Familjeledigheten har förnyats. Den förnyade lagen om familje-ledighet gäller familjer där den beräknade dagen för barnets födsel är 4.9.2022 eller senare.

Den nya familjeledigheten ska öka jämställdheten både i arbetslivet och mellan föräldrarna. Till exempel får pappor möjlighet att hålla fler föräldralediga dagar med barnet än tidigare.

Föräldraledigheten är nu längre än tidigare. Enligt den nya lagen kan föräldradagpenning betalas för sammanlagt 360 dagar. Tidigare betalades föräldrapenning för högst 317 dagar.

Den nya lagen är också mera flexibel än förut och tar bättre hänsyn till olika sorters familjer. Bland annat kan en person som inte är förälder ändå vara föräldraledig med barnet. En förälder kan till exempel ge bort högst 63 dagar av sin egen föräldraledighet till barnets andra förälder, till en annan vårdnadshavare, eller till en partner som bor i samma hushåll som barnet.

I den nya lagen är föräldra- dagpenningen indelad i 40 dagar av graviditetspenning och 320 dagar av föräldrapenning. Tillsammans blir det alltså 360 föräldralediga dagar.

Graviditetspenning betalas för 40 dagar precis innan den beräknade födseln. Endast den gravida föräldern kan få graviditetspenning.

Föräldrapenning betalas för 320 dagar. Båda föräldrarna har rätt att ta ut hälften av föräldraledigheten, alltså 160 dagar var.

Reformen ger för första gången lika lång föräldraledighet till två föräldrar. Föräldraledigheten kan användas när som helst fram till barnets tvåårsdag.

Föräldraledigheten kan tas ut i flera kortare etapper.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)