Får Åland en egen representant i EU-parlamentet?

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.03.2018

Flera saker förändras i EU när Storbritannien lämnar unionen. Förändringarna berör också Finland.

När Storbritannien lämnar Europeiska unionen ska en del lediga platser i Europaparlamentet delas ut bland medlemsländerna. Finland som nu har 13 platser

i Europaparlamentet ska få 14 platser.

Det självstyrda landskapet Åland vill gärna ha Finlands extra plats i Europaparlamentet. Ålands lantråd Katrin Sjögren har sagt att det är nu är tid för Finlands riksdag och regering att uppfylla sina löften och ge Åland en representant i EU.

Alla kanske inte tycker det är rättvist om Åland får en egen ledamot i EU. Det bor bara 29 000 personer på Åland.

Den summa Finland betalar till EU kan också stiga när Storbritannien lämnar EU och slutar betala. Finland betalar idag ungefär en procent av sin bruttonationalprodukt till EU.

Statsminister Juha Sipilä säger ändå att avgiften till EU kanske inte stiger så mycket.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)