Farligt nålmisstag i Helsingfors

Text: källa Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 05.04.2016

Ett allvarligt misstag på ett laboratorium i Helsingfors inträffade i förra veckan. 19 personer kan ha smittats av allvarliga sjukdomar. Smittorisken är ändå liten.

Ett allvarligt misstag ledde till att en anställd på HUSLAB:s laboratorium i Helsingfors använde smutsiga nålar när personen tog blodprov av patienter. Nålarna hade använts dagen innan och satts i en skål. Följande dag använde en anställd nålarna till blodprov på nytt.

Laboratoriet har fått tag på alla patienter som blev stuckna med de smutsiga nålarna. Det ska tas prov av patienterna för att ta reda på om de har smittats av någon sjukdom. Det finns en liten risk att de har smittats av de allvarliga sjukdomarna HIV, B-hepatit eller C-hepatit.

Överläkaren för HNS-kliniken för infektionssjukdomar Asko Järvinen säger till Yle att smittorisken är liten eftersom HIV och hepatit är ovanliga sjukdomar i Finland. Risken för smitta är ännu mindre eftersom blodet på nålarna hade hunnit torka över natten.

Det har kommit fram att den person som tog blodprov med de smutsiga nålarna inte är laboratorieskötare eller bioanalytiker. Personen har ändå en annan yrkesexamen inom hälsovård och har flera års arbetserfarenhet.

Det allvarliga misstaget med nålarna borde inte ha kunnat ske. I vanliga fall tas alltid rena nålar ur en steril förpackning när ett blodprov tas. HNS har beslutat grunda en utredningsgrupp som ska ta reda på hur misstaget har kunnat ske.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)