Färre brott under fjolåret

Text: Ari Sainio, källor Rikollisuustilanne 2014, HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.09.2015

Enligt myndigheternas uppgifter har antalet brott minskat.

Under 2014 begicks ungefär en halv miljon brott i Finland. Det var ändå ungefär 10 000 brott färre än 2013.

Den största minskningen gällde brotten i trafiken. Myndigheterna antecknade 322 600 trafikförseelser 2014. Det var ungefär 30 000 färre förseelser än ett år tidigare.

Om man tittar på statistiken över brott under tio år, kan man se att det begås färre brott i Finland nu än tidigare. Polisen tror att en orsak är att befolkningen blir äldre, en annan är den dåliga ekonomiska situationen.

I Finland påverkar alkoholen många brott. En stor del av våldsbrotten begås av personer som är påverkade av alkohol, det vill säga berusade. När det är ont om pengar dricker folk mindre.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)