Färre kutar i år än förut

Text: källor Forststyrelsen, WWF
Foto: Juha Taskinen/ WWF
Artikel publicerad: 22.04.2015

När forskare räknade saimenvikarnas bon hittade de 48 kutar, alltså sälungar.

Sex av kutarna hittades döda i boet. Enligt Forststyrelsens statistik föddes nu färre kutar än de senaste åren. De två senaste åren har det fötts ungefär 60 kutar.

Forststyrelsens skyddsbiolog Jouni Koskela tror att det mindre antalet kutar beror på att det var svårare att bygga bo i år.

– Boplatserna hade dessutom hunnit smälta när vi räknade så vi hann inte titta på alla platser, säger Koskela.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)