Färre ungdomar nu utanför

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.02.2019

Färre unga än tidigare är utan sysselsättning.

Allt fler ungdomar i Finland studerar eller jobbar. Allt färre är utanför samhället. Det här visar en utredning som Undervisnings- och kulturministeriet har gjort tillsammans med Arbets- och näringsministeriet.

År 2015 hade ungefär 15 procent av de unga i åldern 20-24 år varken studieplats eller jobb. Tre år senare hade siffran sjunkit till knappt 12 procent. Det betyder att 14 000 fler unga då hade jobb eller studieplats.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har lett en arbetsgrupp som skulle hitta på olika sätt att stöda de unga. Bland annat har man gjort det enklare för unga att få den service de har rätt till.

Men det är också annat som har hjälpt de unga. Ekonomin i Finland och ute i världen har varit bättre de senaste åren. Det betyder att det har funnits flera arbetsplatser. Det har lett till att också fler unga har fått jobb.

En del forskare tycker också att de här siffrorna inte är riktigt sanna. Man talar om NEET-ungdomar och menar att de kan bli utslagna. NEET är en engelskspråkig förkortning som betyder att man varken har jobb eller studerar.

Forskaren Matilda Wrede-Jäntti säger att många ungdomar finns i den här gruppen en kort tid utan att det är något problem.

– De kanske väntar på att rycka in i armen, läser till ett inträdesprov eller har ett mellanår, säger hon.

Wrede-Jäntti säger ändå att samhället ska fortsätta stöda familjer och unga.

– Det finns fortfarande ensamhet och mobbning i skolorna. Vi vet också att vi borde stöda familjer som har det dåligt ekonomiskt, säger hon.

Källa Yle

1 svar på ”Färre ungdomar nu utanför”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)