FFC motsätter sig nedskärningar

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 23.09.2015

Regeringen vill skära ner löntagarnas förmåner. Fackförbundet FFC mot-sätter sig nedskärningarna.

Regeringen har föreslagit att löntagaren inte får lön för den första sjukdagen. Enligt förslaget skulle också ersättningarna för övertid och söndagsarbete sänkas. Vidare skulle semestern bli kortare och arbetslöshetsskyddet bli svagare.

Enligt regeringen är man tvungen att göra de här ändringarna. Det behövs för att Finlands konkurrenskraft ska bli bättre, för att nya jobb ska skapas och för att staten ska få pengar till offentlig service.

Jaana Laitinen-Pesola som  tidigare var fackföreningsledare och nu är riksdagsledamot är upprörd.

– När ekonomin är så här dålig måste man spara. Men de här sparåtgärderna riktas mot branscher där lönerna är låga och många kvinnor jobbar, sade Laitinen-Pesola i Iltalehti.

Enligt organisationen Väestöliitto kan förhöjningen av avgifter leda till att också många barnfamiljer får det sämre. Väestöliitto påminner om att hårda nedskärningar och ekonomisk kris kan leda till utslagning.

Statsminister Juha Sipilä har bett fackförbunden komma med alternativa sätt att öka Finlands konkurrenskraft och sysselsättning. Sipilä har gett tid till slutet av september.

FFC:s ordförande Lauri Lyly meddelade på tisdagen att FFC jobbar med en egen arbetsmarknadslösning. Den ska innehålla många andra förslag än bara nedskärningar. Men troligen hinner inte FFC bli klar till sista september.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)