Finland är världens lyckligaste land

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 20.03.2018

Finland har valts till världens lyckligaste land. Valet grundar sig på en rapport som FN har gett ut. 156 länder var med i rapporten.

Förra veckan kom den internationella rapporten World Happiness Report. Enligt undersökningen och rapporten är Finland nu det lyckligaste landet i världen.

De nordiska länderna har alltid placerat sig högt upp på listan. Man började göra upp den här listan år 2012. Finland har ändå aldrig förr varit högst på listan. Efter Finland kommer nu länder som Island, Norge, Schweiz och Danmark.

I år hade man för första gången tagit med invandrares åsikter när man gjorde rapporten. Finland är ett bra land också för invandrare. För invandrare är det livskvaliteten som gör att de är lyckliga i Finland.

Rapporten jämför inte bara medborgarnas lycka. Hur ett land placerar sig på lycklighetslistan hänger till exempel också på om det finns mycket eller lite korruption i landet.

Idag, tisdagen den 20 mars firar vi internationella dagen för lycka.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)