Finland är världens stabilaste stat

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 01.07.2016

Finland är den stabilaste staten i världen. Sydsudan är den minst stabila.

Den amerikanska organisationen Fund for Peace mäter varje år vilka stater som är svaga och sviktande och vilka som är stabila. Allt sedan 2011 har Finland ansetts vara det stabilaste landet i världen, berättar Yle nyheter.

Den minst stabila staten är Sydsudan som finns i mellersta Afrika. Också många andra stater i Afrika klassas som svaga och sviktande. Sådana stater är till exempel Somalia, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo och Sudan. Irak och Syrien finns också med bland de stater som anses svaga.

Alla nordiska länder och Schweiz hör till de stabilaste staterna i världen.

Fund for Peace mäter ländernas stabilitet med tolv olika mätare. Till dessa hör mänskliga rättigheter, fattigdom och offentlig service.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)