Finland bad misshandlade om förlåtelse

Text: Leealaura Leskelä Källor Yle, HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.11.2016

Finska staten bad de människor om förlåtelse som har behandlats illa inom barnskyddet.

Tammerfors universitet har gjort en undersökning där det kom fram att barn har behandlats illa och till och med misshandlats. I undersökningen intervjuades människor som har bott på barn- hem, skolhem eller i fosterfamiljer före år 1983. De är nu vuxna.

Undersökningen visade att en del barn har behandlats mycket illa. De har utsatts för fysiskt och mentalt våld inom barnskyddet. Barnen tvingades ofta jobba tungt. En del av dem har också utnyttjats sexuellt.

– Redan på 1950-talet var det förbjudet att straffa barn med våld på barnhem. Trots det var det vanligt med allvarligt våld, säger professor Pirjo Markkola. Hon ledde undersökningen.

Överraskande resultat Undersökningen gällde åren 1937-1983. Barnskyddet har utvecklats efter det. Trots det har det också senare kommit fram fall där barnskyddet har misslyckats.

Resultatet i undersökningen har överraskat många. Man har inte talat om bristerna i barnskyddet i Finland. Man har tänkt att barnen skulle tas om hand och skyddas i barnhemmen. Men i stället har de behandlats våldsamt.

Det är ovanligt i Finland att staten kommer med en offentlig ursäkt. Det var minister Juha Rehula som framförde ursäkten på barnkonventionens dag 20.11.2016.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)