Finland fick tre nya ministrar

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 10.05.2017

De nya ministrarna svor sin ministered i slutet av förra veckan. Nu finns det 17 ministrar.

De nya ministrarna är jord- och skogbruksminister Jari Leppä, justitieminister Antti Häkkänen och kultur- och idrottsminister Sampo Terho. Terho sköter också Europaministerns uppgifter. De nya ministrarna har berättat vilka saker de vill jobba för.

Sampo Terho vill förbättra villkoren för företagarna i kulturbranschen. Han vill också påverka hur kulturstöden till ungdomsorganisationerna fördelas. Terho anser att de delas orättvist.

Justitieminister Antti Häkkänen väckte uppmärksamhet förra veckan.

– Någon har sagt att man inte alltid behöver följa Finlands lagar. Jag är lite oroad över sådan civil olydnad, sade Häkkänen i en intervju för Yle.

Häkkänens uttalande väckte uppmärksamhet eftersom civil olydnad är ganska godkänt i Finland. Många upplever att medborgarna har rätt att motsätta sig någon lag om de upplever att lagen är orättvis.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har tidigare sagt att han anser att vi borde lägga ner de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. EU-länderna har satt sanktioner mot Ryssland som förhindrar handel mellan Ryssland och EU. Orsaken är Rysslands krigsåtgärder i Ukraina.

Källor Yle, HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)