Finland har renaste luften

Text: Petri Kuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.05.2018

Finland har världens renaste luft. Det framgår i en färsk rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Finland har den lägsta halten av skadliga småpartiklar i luften. Luften är nästan lika ren också i Estland, Sverige, Norge, Island och Kanada.

Dessas småpartiklar är som små smulor som svävar i luften. De är farliga för hälsan. När man andas in smutsig luft kommer partiklarna in i lungorna och då kan man småningom bli sjuk.

Ren industri

Pia Anttila som är specialforskare på Meteorologiska institutet, förklarar varför luften är så ren i Finland. Här finns varken många stora städer eller mycket industri som förorenar.

Anttila säger att det i Finland och i andra länder i norra Europa finns ganska få områden med stora utsläpp av luftföroreningar. Områden med väldigt många människor och stora industrier släpper ofta ut mycket föroreningar.

– I Finland har man redan länge arbetat för en ren miljö. Vi har utvecklat teknologin så att industrin förorenar mindre. Det här märks nu på att vi har bra luftkvalitet, säger Anttila i Yles nyheter.

Luften är av dålig kvalitet i på många ställen i Afrika, Mellanöstern och i en del länder i Asien. Enligt Världshälsoorganisationen är det väldigt många människor som tvingas andas förorenad luft. Minst sju miljoner människor dör varje år för att de blir sjuka av den smutsiga luften.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)