Finland och Sverige borde samarbeta

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 03.05.2016

Om Finland går med i Nato borde man göra det tillsammans med Sverige.

Det här rekommenderar en grupp experter som har utrett frågan. Gruppen överlämnade sin rapport till utrikesminister Timo Soini i fredags.

Regeringen hade beställt en utredning. Utredningen gjordes av två finländska experter på säkerhetspolitik, en svensk expert och en expert från Frankrike.

Det har redan i flera år talats om att Finland kanske borde gå med i försvarspakten Nato. Den nuvarande regeringen tänker inte ansöka om Nato-medlemskap. Regeringen vill ändå utreda vilka konsekvenser ett Nato-medlemskap kunde ha.

Enligt rapporten blir Finland ensamt om Sverige går med i Nato, men Finland blir utanför.

Experterna har också funderat på hur vårt östra grannland Ryssland skulle reagera om Finland går med i Nato. Det skulle troligen leda till en allvarlig kris med Ryssland.

I juni kommer mera funderingar om ett Nato-medlemskap. Då ska regeringen komma med sin egen utredning om ett Nato-medlemskaps följder.

Nato är en militär försvarspakt med 28 medlemsländer, från Västeuropa, USA och Kanada.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)