Finland ska vara rökfritt 2030

Text: Maria Österlund, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 23.03.2023

Nya begränsningar för tobak föreslås.

I Finlands tobakslag står det att målet är att Finland ska vara rökfritt år 2030. Det betyder att mindre än 5 procent av finländarna då ska röka tobak eller använda andra nikotinprodukter.

En arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt har nyss kommit med tankar om hur man kan minska på tobaksrökandet. Man föreslår att skatten på tobak ska höjas ännu mera. Redan nu kostar en ask cigaretter ungefär tio euro. Man vill också höja åldersgränsen för att få köpa tobak till 20 år.

Man föreslår också att tobaksrummen på restauranger ska tas bort och att det blir förbjudet att röka på uteserveringar. Man vill också förbjuda rökning i nöjesparker och på sportplaner, i nya hyreslägenheter och på balkonger.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)