Finländarna litar på polisen

Text: Tuija Hannula
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.10.2016

De flesta finländare litar på polisen.

Enligt en undersökning Inrikesministeriet har gjort litar hela 96 procent av finländarna, mycket eller ganska mycket på polisen. Finländarna litar lika mycket på polisen som förut.

Finländarna litar på att rättsstaten fungerar och att omgivningen är trygg och lugn.

Jämfört med andra länder litar finländarna mycket på polisen. Mindre än hälften av finländarna som var med i undersökningen tror att polisen ibland kan göra fel.

Största delen av finländarna är inte oroliga för brottslighet i sin närmiljö.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)