Finländarna mår ganska bra

Text: Text Markku Juusola källor THL, FNB, HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.12.2014

Finländarnas välmående har hållits på en god nivå de senaste tio åren.

En stor del av finländarna mår nu till och med bättre än förut. Det här framgår av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort.

Gamla människor är ensamma oftare än andra. Men ensamhet  har ändå inte blivit vanligare heller bland gamla. Över hälften av personerna över 85 år känner sig inte ensamma.

En stor del av 80-åringarna är nöjda med sitt liv. Bara en liten del av de som bor ensamma känner sig också ensamma. Arbetslösa, fattiga och gamla människor känner sig ensamma oftare än andra.

Bäst mår de som har arbete och lever i en parrelation. Näst bäst mår de som nyligen har blivit pensionerade. De arbetslösa och de som har fyllt 85 år mår sämst.

Skillnaden mellan de rikas och de fattigas inkomster har hållits på samma nivå. Fattigdomen har minskat de tio senaste åren.

Över 4 000 personer deltog i undersökningen. De som har det allra sämst var ändå inte med i undersökningen eftersom man behöver telefon för att kunna svara på frågorna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)