Finlands export ökar

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 04.05.2021

Många branscher klarar sig bättre än väntat. Speciellt industribranschen har mycket jobb nu.

Coronapandemin har påverkat ekonomin i Finland. Till exempel hotell- och restaurangbranschen har det mycket svårt. Men för många andra branscher ser det bättre ut. Finlands export har också ökat mer än väntat.

Export betyder att Finland säljer varor till andra länder. På det sättet får Finland in pengar. Exporten är väldigt viktig för Finlands ekonomi. Exporten av papper, kartong, maskiner och elektronik och medicinsk teknik har ökat. Det finns flera orsaker till att Finland klarat sig ganska bra trots coronapandemin.

Finland har inte stängt fabriker som många andra länder har tvingats göra. I stället har man kunnat permittera personal för kortare perioder. De finländska företagen har dessutom kunnat fortsätta jobba genom digital teknik och distansarbete.

− När 2020 var över visade det sig att Finland klarat sig betydligt bättre, kanske bland de allra bästa i Europa, säger Edvard Johansson. Han är biträdande professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi.

− En av de största orsakerna till att Finland klarat sig bra, är att vi haft mindre begränsningar än i andra länder. Här har många branscher kunnat fortsätta sina jobb som förut.

Exporten till Kina ökar mest. I februari ökade exporten till Kina med nästan 50 procent. Exporten till EU-länderna ökade i februari med 10 procent.

Landskapet Åland har drabbats värre än övriga Finland. Turism och sjöfart är viktiga branscher på Åland och för de branscherna har coronaåret varit svårt.

Källor Yle, Ålands radio, Statistikcentralen

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)