Finlands skuld oroar EU

Text: Petri Kiuttu, källor STT, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.11.2022

Finlands statsskuld överstiger Europeiska unionens gränser. Finlands skuld är nu för första gången så här stor.

Finland har en skuld på 136 miljarder euro. För första gången överstiger Finlands skuld Europeiska unionens rekommendationer. Europeiska unionen kallas också EU.

Finland började skuldsätta sig i början av coronapandemin. Finland har tagit på sig en hel del skulder under de senaste två och ett halvt åren. Utöver coronapandemin har Finland tagit stora lån på grund av den energikris och ekonomiska kris som kriget i Ukraina orsakat.

EU oroar sig över Finlands skuldsättning. Om Finland fortsätter att skuldsätta sig kan EU ingripa i utvecklingen.

Förra veckan presenterade EU-kommissionen nya regler för att förhindra skuldsättning. EU-kommissionen är en institution som föreslår nya EU-regler och lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer dem.

Finansminister Annika Saarikko säger att Finland har förbundit sig att följa reglerna. Finland har också krävt att andra länder ska följa reglerna.

– Finland anser fortfarande att skulder måste tas på ett ansvarsfullt sätt, säger Saarikko.

EU-kommissionen delar in medlemsländerna i olika kategorier beroende på mycket skuld de har. Finland kanske inte längre är bland de bästa EU-länderna eftersom Finland har så stora skulder. Finland kan också behöva övervakas.

De nya reglerna kommer sannolikt att träda i kraft år 2024.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)