Finlands stöder Medelhavet mera

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva/AFP
Artikel publicerad: 06.05.2015

EU satsar mera pengar på att övervaka Medelhavet. EU tredubblar mängden pengar till gränsbevakningsverket Frontex.

I år har över 2 000 personer drunknat i Medelhavet. De här människorna har försökt ta sig till Europa utan tillstånd med dåliga fartyg. Nästa år ökar EU-länderna övervakningen och flyttar många fartyg och helikoptrar till över- vakningen av Medelhavet. EU planerar också att förstöra människosmugglarnas fartyg innan de kommer till Europa.

Finland skickar ett övervakningsflygplan till Medelhavet i maj. EU-parlamentariker Liisa Jaakonsaari anser att det är bra.

– EU-länderna måste tillsammans ta ställning i den här frågan och öka sitt ansvar. Annars kan Medelhavet bli en jättestor massgrav för flyktingar. Finland borde också höja sin flyktingkvot.

Finland har redan tidigare höjt antalet flyktingar man tar emot till 1 050. Alla EU-länder tar inte emot kvotflyktingar. Statsminister Alexander Stubb säger att mängden kvotflyktingar är tillräckligt stor men att Finland kunde ta emot flera asylsökande.

Brottslighet bakom

– Det handlar inte enbart om ett flyktingproblem, utan också om organiserad brottslighet. Brottslingarnas nätverk sträcker sig från Italien ända till flyktinglägren i Afrika. Man gör människor till en handelsvara. Människor betalar stora summor för farliga båtresor till Europa. Det här är en stor utmaning för Europa. Problemet löses inte bara genom att bomba Libyen eller genom att förstöra båtar. Det finns de som säger att upp till en miljon flyktingar från Afrika försöker ta sig till Europa, säger EU-parlamentariker Nils Torvalds.

EU-parlamentarikern Heidi Hautala säger att Finland inte får vända sig inåt.

– Det är upprörande hur Finland behandlar de asylsökande. Den illegala invandringen ökar, när den lagliga invandringen begränsas.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)