Finländska banker är i gott skick

Text: Text Leealaura Leskelä, källor HS, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 04.11.2014

Europeiska centralbanken EKP testade 130 europeiska bankers ekonomi. De finländska bankerna klarade sig bra.

EKP:s tester kallas för stresstester. Testerna berättar i hurdant skick bankernas ekonomi är. Målet är att undersöka hur bankerna i olika länder klarar sig om ekonomin blir sämre.

Av de finländska bankerna var OP-Pohjola, Danske Bank och Nordea med. Enligt testerna har de alla tillräckligt mycket kapital och ekonomin är i gott skick. De här bankerna skulle troligen klara sig även om världsekonomin blev sämre. Testerna gjordes så att man tittade på bankernas balansräkning. De siffrorna säger hur kapitalstarka bankerna är.

Några mindre risker hittade man också i de finländska bankernas siffror, men i stort sett var situationen bra.

OP-Pohjolas chefdirektör Reijo Karhinen kommenterade resultaten i Helsingin Sanomat.

– Bankerna i Europa är i tillräckligt bra skick. Testerna visar att bankernas skick inte är något hinder för att ekonomin ska börja växa i Europa, sade Karhinen.

Många experter säger ändå att testerna inte garanterar någon god ekonomisk tillväxt. Bankerna måste också ännu jobba mycket för att se till att de har tillräckligt mycket kapital.

Hela 25 europeiska banker klarade inte stresstestet. De bankerna måste de kommande månaderna skaffa ungefär tio miljarder euro nytt kapital. Fastän det är en stor summa, är den mindre än många hade trott.

Största delen av problembankerna finns i södra Europa. Nio problembanker är italienska. Också på Cypern och i Grekland finns det flera banker som inte klarade testerna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)