Finländska barn kan skickas utomlands för hjärtoperation

Text: Betty Marschan, källor HUS, HS, IL
Foto: Lehtikuva / Str / Seppo Samuli
Artikel publicerad: 07.04.2023

Många barn i Finland köar för hjärtoperation. Därför vill Nya barnsjukhuset i Helsingfors skicka barn utomlands för att opereras.

För tillfället finns det 85 barn i kö för hjärtoperation. 35 av dem har väntat på operation i mer än ett halvår.

Helsingfors universitetssjukhus, HUS skickar nu brev till familjer med barn i kö för hjärtoperation. I breven frågar HUS om familjerna vill låta sina barn opereras i något annat land än Finland. Köerna i Finland är långa och många barn har väntat väldigt länge på operation. Vårdkrisen och brist på vårdpersonal har gjort köerna långa.

Nya barnsjukhuset är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. Nya barnsjukhuset har diskuterat med sjukhus i andra nordiska länder. Till att börja med skulle barnpatienter sändas till Köpenhamn i Danmark. Men också i Göteborg i Sverige kan finländska barn hjärtopereras.

– Det är bra att vi kan samarbeta med sjukhusen i Köpenhamn och Göteborg. Det hjälper oss att förkorta kön av barn som väntar på hjärtoperation, säger Jari Petäjä, som är verksamhetsdirektör för sjukvård för barn och unga.

Det är inte alls ovanligt att universitetssjukhus tar emot utländska patienter för vård. Också finländska sjukhus tar emot patienter från andra länder.

Katja Laine är verksamhetsledare för föreningen Hjärtebarn- och vuxna. Laine säger att det ändå skulle vara viktigt att sköta finländska patienter i eget land.

– Personligen tycker jag att patienter med medfödda hjärtfel borde behandlas i Finland. Vi måste se till att vi har tillräckligt med vårdpersonal för att kunna ta hand om våra patienter. Det är viktigt att vi har tillräckligt med vårdare på intensivavdelningarna, säger Laine.

– Det är bra att märka att köerna ändå minskat lite. Senaste höst köade 110 barn för hjärtoperation. Nu har mängden minskat till 85 barn, säger Laine.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)