Finländska lärare är nöjda med sitt jobb

Text: Ella Airaksinen
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.06.2019

Forskare har tagit reda på hur lärare i olika länder trivs med sitt jobb. Finländska lärare är nöjdare än andra.

Undersökningen visar att finländska lärare är nöjda med sitt yrke. De tycker att andra anser att deras yrke är viktigt. Lärare i andra länder är inte lika nöjda som de finländska lärarna.

De finländska lärarna är ändå oroade när det gäller arbetsron i skolan. Det finns elever som mobbar andra elever. De till exempel ger dem fula namn och hotar. Undersökningen visar att Finland är ett av de fem länder där mobbning är vanligast.

Hela 250 000 lärare i 48 länder deltog i undersökningen. 2 800 finländska lärare var med i undersökningen.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)