Finlandssvenska på andra språk

Text: Maria Österlund
Foto: Kulturfonden
Artikel publicerad: 22.11.2017

Korta texter ur finlandssvenska böcker på främmande språk, det kan man se bland annat på bibliotek och i skolor runt om i Svenskfinland.

Det handlar om en kampanj av Kulturfonden. Genom kampanjen vill man välkomna invandrare och flyktingar till Finland.

Litteraturkritikern och forskaren Michel Ekman har valt korta avsnitt ur kända verk av finlandssvenska författare. Författarna som finns med är Claes Andersson, Elmer Diktonius, Monika Fagerholm, Tua Forsström, Jarl Hemmer, Ulla-Lena Lundberg, J.L. Runeberg och Kjell Westö.

Korta avsnitt, alltså citat, ur böckerna har översatts till arabiska, estniska, vietnamesiska, persiska, ryska, somaliska, spanska och turkiska. Dessa språk talas av många invandrare och flyktingar i Svenskfinland.

Citaten har tryckts på affischer som sätts upp på offentliga platser, till exempel på hälsostationer, ungdomsgårdar, skolor och blibliotek. Det är grafikern Anders Carpelan som har designat affischerna med citaten och korta texter om författarna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)