Fjärde dosen av coronavaccin

Text: Lätta bladet, THL, Hbl
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 30.03.2022

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 80 år.

Också äldre personer som bor på vårdhem rekommenderas en fjärde dos. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar har kunnat få en fjärde dos redan tidigare.

Den fjärde vaccindosen kan ges när det har gått minst 3–4 månader sedan den tredje dosen.

I Finland finns det ungefär 300 000 personer som är över 80 år gamla.

– Finland har redan tillräckligt med coronavaccin för att alla som behöver kan få en fjärde vaccindos, berättar THL:s ledande expert Mia Kontio.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)