Fler väljer hemskola

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 04.05.2021

Coronapandemin har ökat intresset för hemskola.

Coronapandemin har lett till ett större intresse för hemskola i många länder. I Finland ökade hemskolan med 15 procent det senaste året. Hösten 2020 studerade ungefär 500 elever i hemskola i Finland.

Hemskola betyder att eleven inte alls går till skolan utan studerar hemma i stället. Elevens föräldrar har ansvar för att eleven lär sig allt som behövs. Forskning visar att de flesta som väljer hemskola är bekymrade över det ökande skolvåldet, droger och dåligt sällskap.

Bland annat i USA och England går många elever i hemskola. I Sverige är hemskola förbjudet, men i Finland är det tillåtet. Alla finländska barn måste lära sig skolämnen, antingen i en skola eller hemma med sina föräldrar.

Källor Statistikcentralen, Iltalehti, suomenkotiopettajat.fi, Wikipedia

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)