Fler vårdare behövs snabbt

Text: Lätta bladet, källor Yle, Vasabladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 19.11.2021

Alltför få människor jobbar inom vården nu.

Personalbristen inom vården är mycket svår. Regeringen har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska hitta lösningar på problemet.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vill att arbetsgruppen har förslag till lösningar redan före jul.

Kiuru säger att det behövs både fler studieplatser och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen. Dessutom behövs utländsk arbetskraft.

Personalbristen inom vården har länge varit ett problem men corona-pandemin har gjort situationen värre.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)