Flera partier stöder tre kön

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.11.2018

Flera partier meddelar att de är beredda att jobba för att det blir lagligt med tre kön i Finland.

Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet har meddelat att de stöder tanken på tre kön i Finland. Idag är det juridiskt möjligt med bara två kön, antingen man eller kvinna.

En arbetsgrupp inom Finansministeriet jobbar med att förnya personbeteckningen. Den kunde ändras så att den inte säger om personen är man eller kvinna.

Ett tredje kön skulle ändå kräva en större lagändring. Då kunde en person välja mellan tre alternativ, man, kvinna eller annat.

I Indien och Tyskland är det lagligt med tre kön: man, kvinna eller annat.

Det finns transpersoner som känner att de är födda i fel kön och gärna vill byta kön. Det finns också människor som föds intersexuella. Dessa personer har kroppar som man inte säkert kan säga om de är pojkar eller flickor.

Källa HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)