Föräldrar har många slags rädslor

Text: Tuija Hannula, källa Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.10.2016

Över hälften av de finländska föräldrarna är rädda för att någon ska göras deras barn illa.

Taloustutkimus undersökte vilka saker som bekymrar föräldrar. Man frågade föräldrar med barn under 18 år vad de är räddast för.

Över hälften av föräldrarna var rädda för att någon skulle skada deras barn. De var också rädda för att barnet ska bli allvarligt sjukt eller dö.

Föräldrarna var också rädda för att barnen ska bli mobbade i skolan, och för att de ska råka i dåligt sällskap i tonåren.

Ensamstående föräldrar var oftare oroade över om pengarna ska räcka till. De var också rädda för att de själva ska dö. En ensamstående förälder sköter och försörjer sitt barn ensamt och har därför ofta mindre pengar.

Förståeliga rädslor

– Det är naturligt att man är rädd för att något ska hända barnet. Jag har aldrig träffat en mamma eller pappa som inte skulle vara orolig för sitt barn, säger Tuovi Keränen som är psykolog.

Enligt Keränen är rädslorna som kom fram i undersökningen typiska. Den här sortens oro är en normal del av föräldraskapet. Men man får inte låta rädslorna dominera hela livet.

– Jag tycker man borde tala mera om de goda sidorna med att vara förälder. Sådan kärlek man får av sina barn, får man ingen annanstans. Men det talar man sällan om, säger Tuovi Keränen.

Många föräldrar anser att medierna, alltså tv och tidningar, skapar för mycket hot och rädslor. I medierna finns det ofta nyheter om vilka farliga saker barn kan råka ut för.

Man frågade också föräldrarna hur man kunde minska deras oro.  Många föräldrar anser att de skulle vara mindre oroliga om de hade en trygg ekonomi. Ensamförsörjarna vill också ha mera hjälp och stöd av andra.

Det är också viktigt att få tala om sina rädslor.

– När en människa får tala om sina rädslor så försvinner hälften av rädslorna. Det hjälper att dela oron med andra, säger psykologen Tuovi Keränen.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)