Förbjudet att röka på lekplatser och badstränder

Text: Betty Marschan, källor Yle, HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 06.05.2022

En ny tobakslag trädde i kraft den 1 maj. Lagen förbjuder tobaksrökning på lekplatser och allmänna badstränder.

En ny tobakslag trädde i kraft i början av maj. Lagen förbjuder bland annat rökning på lekplatser och på allmänna badstränder. På badstränderna gäller förbudet bara under sommaren. Man får alltså inte röka på allmänna simstränder mellan den 1 maj och 30 september.

Rökförbudet på lekplatser och badstränder skyddar små barn från att andas in tobaksrök. Rökförbudet minskar också på fimparna som smutsar ner miljön.

Den nya tobakslagen förbjuder också produkter som ger smak åt cigaretterna. Det finns smakkort som läggs i cigarrettasken och småningom ger en ny smak åt cigaretterna. Smakkorten kan ge smak av till exempel choklad, citron, mentol eller jordgubbe. Smakkorten blev populära efter att mentolcigarretterna förbjöds för två år sedan.

Butikerna får ändå sälja slut sina lager av smaksättande produkter fram till slutet av april år 2023.

Enligt den nya tobakslagen måste cigarrettaskarna i framtiden se mindre intressanta ut. Askarna får inte ha logon som gör askarna mera lockande att köpa. Den nya tobakslagen ska få människor att låta bli att röka.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)