Förhistorien hjälper oss att förstå vår egen tid

Text: Jenni Saarilahti
Foto: Ville Sinkkonen
Artikel publicerad: 13.06.2022

Maija Karala är biolog, vetenskapsjournalist och illustratör. Hon är specialiserad på jordens förhistoria. Hon vet alltså mycket om urtidsdjur och om naturen för mycket länge sedan.

Maija Karala har jobbat som dinosaurieexpert på vetenskapscentret Heureka. Hon har också skrivit och ritat bilderna till en finsk lättläst bok om dinosaurier.

Karala säger att naturen för länge sedan hjälper oss att förstå det som händer med vår jord nu. Hon anser att det är viktigt att man talar och skriver om vetenskap på ett sätt som många kan förstå.

Vem är du? Berätta lite om dig själv!

– Jag är vetenskapsjournalist och illustratör. Numera bor jag i Helsingfors, men jag kommer från Lappland. Jag har studerat till magister i biologi vid universitetet i Jyväskylä.

Du är expert på den förhistoriska tiden. Varför är du intresserad av jordens historia och av hur naturen såg ut för mycket länge sedan?

– Redan som barn var jag intresserad av dinosaurier och andra forntida djur. Jag blev intresserad av dinosaurier på nytt när jag studerade vid universitetet. Jag tänkte att förhistorien och dinosaurier är ett bra sätt att kombinera vetenskap och fantasi. Genom vetenskap och forskning vet vi mycket om dinosaurier och andra forntidsdjur. Vi vet att de fanns och att de fungerade på samma sätt som djuren idag. Men vi vet ändå inte allting om dem. Den som är expert på förhistorisk tid måste också använda sin fantasi. Det beror på att det handlar om den tid som det inte finns skriftliga källor om.

Du är också paleo konstnär. Vad betyder det?

– En paleo konstnär skapar bilder av förhistoriska djur och natur. Jag målar och ritar mina bilder.

– När jag skapar mina bilder beaktar jag alltid vad vi vet om djuren och naturen för mycket länge sedan. Jag försöker avbilda växterna och djuren exakt så som det kunde ha sett ut på riktigt.

Var kan man få information om man vill veta mera om dinosaurier och om den förhistoriska tiden på jorden?

– Man kan få en del information i min finska lättlästa bok som heter Dinosaurusten aika (Dinosauriernas tid). Där berättar jag både om forntida djur och om jordklotet och naturen för mycket länge sedan.

– Biblioteken har också många slags böcker om dinosaurier både för barn och för vuxna. Det finns ändå inte så mycket skrivet på lätt språk.

Många människor är i något skede av sitt liv intresserade av dinosaurier. Vad tror du att det beror på?

– Det är sant att många blir intresserade av dinosaurier i barndomen eller ungdomen. Det finns många teorier om det här. En orsak kan vara att dinosaurierna är lika spännande som monstren i sagorna, men att de har funnits på riktigt.

– Jag är intresserad av alla slags djur. Jag är ändå bekymrad för dagens djur. Många djurarter är hotade och många djur behandlas dåligt. När det gäller dinosaurier behöver vi inte bekymra oss. Deras tid är förbi och vi kan inte behandla dem dåligt.

Vad har vi för nytta av att veta hur det var på jorden för mycket länge sedan?

– För forskare är det mycket nyttigt att veta hur det var på jorden för länge sedan. Det har till exempel skett klimatförändringar flera gånger tidigare. Den här informationen om tidigare klimatförändringar hjälper forskare. Forskarna kan lättare räkna ut hur naturen förändras nu när klimatet förändras på grund av det människan gör.

– Det finns också flera andra saker och fenomen på jorden som händer sällan. Genom att undersöka dessa kan vi förbereda oss för framtiden. Genom att forska i jordens historia kan vi få reda på hur ofta någon sak händer och hur den påverkar vår jord och människors liv.

– Dessutom är det nyttigt för alla människor att förstå i en hurdan värld vi lever. Att känna till naturvetenskap och att förstå hur världen fungerar är intressant. Om vi vet mera om vår jord och om jordens historia hjälper det oss att förstå till exempel nyheter om klimatet. Men dinosaurierna och den riktigt gamla historien kan också vara en trevlig hobby.

Varför är det viktigt att skriva om vetenskap på lätt språk?

– Vetenskapen är något alla har rätt till. Den är en del av hela mänsklighetens förståelse och kunskapsbank. Det är viktigt att informationen om världen är sådan att alla kan ta del av den och inte bara en del människor.

Vilken är din favoritdinosaurie och varför?

– Jag tycker bäst om de små, ludna och fjädertäckta dinosaurierna. De brukade då för länge sedan springa omkring mellan de stora dinosauriernas fötter.

– Jag är också intresserad av Mei. Mei är ett fossil av en mycket liten dinosaurie som sover med huvudet under vingen. Forskare hittade Mei i Kina.

Profil:

Maija Karala
Ålder: 34 år
Familj: man och nio tama råttor
Arbete: vetenskapsjournalist och illustratör
Hobbyer: att läsa böcker och att fotografera i naturen
Favoritmat: sushi

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)