Forskning om lätt svenska pågår

Text: Maria Österlund
Foto: Janne Rentola/SLS
Artikel publicerad: 30.05.2022

Forskare undersöker lätt finlandssvenska i ett nytt projekt. Förra veckan hölls ett seminarium där man berättade om projektet.

Professor Camilla Lindholm från Tammerfors universitet leder projektet. Hon berättade att man försöker ta reda på mera om de svenskspråkiga personer i Finland som behöver lätt språk. Man försöker också ta reda på hurdant lätt språk borde vara för att fungera bra.

– Problem med språket och förståelsen kan få allvarliga följder. En person som har svårt med förståelsen kan känna sig utanför och få problem i livet, sade Lindholm

Hanna Grandell är erfarenhetstalare från föreningen Steg för steg. Hon berättade om läsning och vad hon tycker om olika texter.

– För mig är det viktigt att texten känns intressant, annars bläddrar jag bara vidare. Långa texter känns jobbiga och en text med många svåra ord är svår, sade Grandell.

I projektet om lätt finlandssvenska forskar Solveig Arle, Carina Frondén, Marja Kivilehto och Satu Siltaloppi.

Arle tar reda på till vilka läsare myndigheterna riktar sina lättlästa texter.

Frondén försöker ta reda på vilka saker som påverkar hur en läsare förstår texten.

Kivilehto säger att det är viktigt att man forskar också i ämnet lätt språk.

– På det sättet får vi mera kunskap och allt fler förstår också att det är viktigt med lätt språk, säger hon.

Siltakorpi forskar om finlandssvenskt teckenspråk. Hon tar reda på om äldre och yngre teckenspråkiga talar på olika sätt.

Projektet om lätt finlandssvenska pågår fram till år 2023. Det är svenska litteratursällskapet som betalar för forskningsprojektet om lätt finlandssvenska. Därför hölls seminariet om projektet i litteratursällskapets hus i Helsingfors.

Om lätt svenska för författare

På seminariet talade också författaren Jolin Slotte. Slotte är ny projektkoordinator på LL-Center. Hon jobbar med ett projekt som ska sprida kunskap om lätt språk bland finlandssvenska författare.

– På bokmässan år 2023 hoppas jag att vi kan visa upp den första novellsamlingen som är skriven på lätt finlandssvenska, säger Slotte.

Författaren Jolin Slotte jobbar med ett projekt som ska lära andra författare om lätt språk.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)