Försvarsmakten vill ha fler kvinnor

Text: Petri Kiuttu, källor FNB, Yle
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 11.02.2014

Försvarsmakten vill att flera kvinnor ska göra frivillig militärtjänst. I dag är bara en procent av beväringarna kvinnor.

Försvarsmakten har utbildat 6 000 kvinnor till reserven. De är alltså soldater som kan kallas in i tjänst om det behövs. Största delen av dem har antingen gått i reservofficersskolan eller underofficers- skolan.

Försvarsmakten vill gärna ha fler kvinnor till armén, eftersom erfarenheterna är goda. Det har visat sig att kvinnor är bra soldater. Kvinnorna är också i god fysisk kondition jämfört med många män i samma åldersgrupp. Men fortfarande är bara en av hundra beväringar en kvinna.

Försvarsmakten vill också gärna ha fler kvinnor till internationella krishanteringsuppgifter.

– Varje år söker sig 700 kvinnor till armén. Antalet män i armén är tillräckligt, men vi behöver flera kvinnor till yrkessoldater, säger Vesa Tohkanen till Yle Nyheter.

I vår har armén en reklamkampanj och försöker locka fler kvinnor att göra militärtjänst. 5 000 kvinnor kommer att få ett reklambrev.

Armén vill ha mera pengar Försvarsmakten vill ha mera pengar för att trygga sin verksamhet. Försvarsmakten uppskattar att det behövs 150 miljoner euro fram till år 2020.

Samlingspartiet, SDP, Sann- finländarna och Centern vill att armén ska få mera pengar. De gröna och Vänsterförbundet föreslår att man skär ner antalet garnisoner.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)